SARS Covid19 a zvířata

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Kopecká, Adéla
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:04Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:04Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78417
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá onemocněním COVID-19, virovou infekcí způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. V úvodní části je charakterizována samotná infekce a historie původu koronavirů. V dalším textu jsou souhrnné informace o koronaviru SARS-CoV-2, o jeho morfologii, životním cyklu, původu a možnostech přenosu. Další část práce informuje o infekci COVID-19 u zvířat. Zahrnuje náchylnost zvířat, výskyt viru po přirozené a experimentální expozici a popisuje průběh onemocnění zvířat. V závěru se práce věnuje zvířecím modelům pro vývoj vakcín a léků a screeningové diagnostice pomocí psů. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject COVID-19 cze
dc.subject virus SARS-CoV-2 cze
dc.subject náchylnost zvířat cze
dc.subject zvířecí modely cze
dc.subject vakcíny cze
dc.subject COVID-19 eng
dc.subject virus SARS-CoV-2 eng
dc.subject animal susceptibility eng
dc.subject animal models eng
dc.subject vaccines eng
dc.title SARS Covid19 a zvířata cze
dc.title.alternative SARS Covid19 And Animals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with COVID-19, a viral infection caused by the coronavirus SARS-CoV-2. The infection itself and the history of coronavirus origins is characterized in the introductury part of the thesis. The coronavirus SARS-CoV-2, its morphology, life cycle, origin and possibility of transmission are summarized in the following parts. The next part of the thesis is informed about COVID-19 infection in animals. Part of the text includes the susceptibility of animals, the occurrence of the virus after natural and experimental exposure, and describes the course of animal disease. The animal models for the development of vaccines and drugs and screening diagnostics using dogs are described in the final part. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práce. cze
dc.identifier.stag 41946
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account