Vliv nutričních mastných kyselin na progresi adrenoleukodystrofie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Görögová, Veronika
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:04Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:04Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78416
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá adrenoleukodystrofií, při nichž probíhá porucha peroxizomální -oxidace a dochází k akumulaci mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem ve tkáních a tělních tekutinách. Práce se zabývá vlivem nutričních mastných kyselin na její progresi. V úvodní části je práce zaměřená na mastné a esenciální kyseliny. Dále se zabývá historií, genetikou, patogenezí a klinickými projevy adrenoleukodystrofie. V dalších částech jsou uvedeny možnosti diagnostiky adrenoleukodystrofie, a především možnosti její léčby. Poslední část je zaměřená na popisu metodiky plynové chromatografie a tenkovrstvé chromatografie. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adrenoleukodystrofie cze
dc.subject mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem cze
dc.subject esenciální mastné kyseliny cze
dc.subject nutriční mastné kyseliny cze
dc.subject oxidace cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject tenkovrstvá chromatografie cze
dc.subject adrenoleukodystrophy eng
dc.subject very long chain fatty acids eng
dc.subject essential fatty acids eng
dc.subject nutritional fatty acid eng
dc.subject oxidation eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject thin layer chromatography eng
dc.title Vliv nutričních mastných kyselin na progresi adrenoleukodystrofie cze
dc.title.alternative Ifluence of nutritional fatty acids on adrenoleukodystrophy progress eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with adrenoleukodystrophy, in which peroxisomal -oxidation is disrupted and very long-chain fatty acids accumulate in tissues and body fluids. The bachelor thesis deals with the influence of nutritional fatty acids on its progression. In the introductory part, the work is focused on fatty and essential acids. It also deals with the history, genetics, pathogenesis and clinical manifestations of adrenoleukodystrophy. The following sections present the possibilities of diagnosing adrenoleukodystrophy, and especially the possibilities of its treatment. The last part is focused on the description of the methodology of gas chromatography and thin layer chromatography. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41942
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account