Změny v taxonomii "Arcobacter-like species"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Kašparová, Michaela
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:03Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:03Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78412
dc.description.abstract Bakterie rodu Arcobacter jsou popsány od roku 1991 a patří mezi zoonotické potenciálně patogenní bakterie. Po mnoha letech došlo k reklasifikaci v rámci taxonomie Arcobacter-like species bakterií. O této problematice pojednává tato bakalářská práce. Cílem bylo na základě vědeckých publikací zaměřit se na Arcobacter spp. z historického hlediska, shrnout poznatky o současné taxonomii, charakterizovat aktuální druhy a popsat další změny, ke kterým došlo v posledních několika letech. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Arcobacter-like species cze
dc.subject Arcobacter cze
dc.subject Arcobacteraceae cze
dc.subject Campylobacter cze
dc.subject Campylobacteraceae cze
dc.subject změny taxonomie cze
dc.subject taxonomie cze
dc.subject Arcobacter-like species eng
dc.subject Arcobacter eng
dc.subject Arcobacteraceae eng
dc.subject Campylobacter eng
dc.subject Campylobacteraceae eng
dc.subject taxonomy changes eng
dc.subject taxonomy eng
dc.title Změny v taxonomii "Arcobacter-like species" cze
dc.title.alternative Changes in taxonomy of "Arcobacter-like species" eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated Bacteria of the genus Arcobacter have been described since 1991 and they belong among the zoonotic potentially pathogenic bacterie. After many years, it was reclassified within the taxonomy of Arcobacter-like species. This bachelor deals with this issue. This aim of the work was to focus on Arcobacter spp. from a historical point of view, to summarize the findings on current taxonomy, to characterize current species and to describe other changes that have occurred in the last few years. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41912
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account