Funkční medicína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moťková, Petra
dc.contributor.author Kostovičová, Eva
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:02Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:02Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78410
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu funkční medicíny. V úvodu práce je vysvětlen pojem funkční medicína a popsány rozdíly od konvenční medicíny. Dále se tato práce věnuje historii funkční medicíny a je zmiňována také funkční výživa, která je s funkční medicínou spjatá. Nejvíce se práce zaměřuje na využití funkční medicíny, ať už jde o jednotlivé případy využití, nebo o to, kde se s ní můžeme setkat ve světě a v ČR. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject funkční medicína cze
dc.subject holistická medicína cze
dc.subject integrativní medicína cze
dc.subject celostní medicína cze
dc.subject tradiční medicína cze
dc.subject doplňková a alternativní medicína cze
dc.subject functional medicine eng
dc.subject holistic medicine eng
dc.subject integrative medicine eng
dc.subject tradicional medicine eng
dc.subject complementary and alternative medicine eng
dc.title Funkční medicína cze
dc.title.alternative Holistic medicine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of functional medicine. The introduction explains the concept of functional medicine and the differences between conventional medicine. Furthermore, this work deals with the history of functional medicine and also mentions functional nutrition, which is associated with functional medicine. Most of the work focuses on the use of functional medicine, whether it is individual cases of use or where it can be found in the world and in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41841
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account