Možnosti detekce SARS-CoV-2 viru pomocí RT-qPCR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Surovcová, Michaela
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:35:55Z
dc.date.available 2021-09-06T07:35:55Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78386
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá detekcí SARS-CoV-2 viru, který aktuálně způsobuje pandemii onemocnění COVID-19 projevující se těžkým akutním respiračním syndromem. Zaměřuje se především na detekci viru pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase s reverzní transkripcí. Uveden je také přehled dostupných komerčních kitů. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject SARS-CoV-2 cze
dc.subject COVID-19 cze
dc.subject RT-qPCR cze
dc.subject komerční kity cze
dc.subject detekce cze
dc.subject SARS-CoV-2 eng
dc.subject COVID-19 eng
dc.subject RT-qPCR eng
dc.subject commercial kits eng
dc.subject detection eng
dc.title Možnosti detekce SARS-CoV-2 viru pomocí RT-qPCR cze
dc.title.alternative Possibilities of SARS-CoV-2 Virus Detection Using the RT-qPCR Method eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the detection of SARS-CoV-2 virus, which currently causes pandemic disease COVID-19 manifesting with severe acute respiratory syndrome. It focuses mainly on virus detection using real-time polymerase chain reaction with reverse transcription. An overview of available commercial kits is also listed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 41752
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account