Rozklad dolomitu minerálními kyselinami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bělina, Petr
dc.contributor.author Mika, Marek
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:35:36Z
dc.date.available 2021-09-06T07:35:36Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78343
dc.description.abstract Práce se zabývá rozpouštěním dolomitu v minerálních kyselinách. První kapitola pojednává o dolomitu jako minerálu a hornině. Druhá část se věnuje zastoupení hořčíku v rostlinách a jeho použití v hnojivech. Třetí kapitola teoreticky popisuje rozpouštění dolomitu v silných minerálních kyselinách. V experimentální části práce sleduje vliv velikosti částic dolomitu na rychlost rozpouštění kyselinou dusičnou. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dolomit cze
dc.subject hořečnaté suroviny cze
dc.subject hořečnatá hnojiva cze
dc.subject louhování kyselinami cze
dc.subject dolomite eng
dc.subject magnesium sources eng
dc.subject magnesium fertilizers eng
dc.subject acid leaching eng
dc.title Rozklad dolomitu minerálními kyselinami cze
dc.title.alternative Decomposition of dolomite by mineral acids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on dolomite dissolution in mineral acids. The first chapter describes dolomite as a mineral and a rock. The second part deals with the role of magnesium in plants and its use in fertilizers. The third chapter explains the theoretical background of dolomite dissolution in strong mineral acids. The experimental part observes the effect of particle size of dolomite on the dissolution rate by nitric acid. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, vyslechl si posudek vedoucího bakalářské práce. Student poté zodpověděl dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 42019
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account