Vlastnosti vybraných hydrátů síranů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honcová, Pavla
dc.contributor.author Plachta, Jakub
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:35:35Z
dc.date.available 2021-09-06T07:35:35Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78340
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na studium vlastností důležitých pro akumulaci latentního tepla: tepelná vodivost, teploty tání/krystalizace, změny entalpie tání/krystalizace a podchlazení. Vlastnosti byly sledovány u hydrátů síranu a thiosíranu: heptahydrát síranu hořečnatého, heptahydrát síranu kobaltnatého, heptahydrát síranu železnatého, tetrahydrát síranu ceričitého, pentahydrát síranu mědnatého, dodekahydrát síranu draselno-hlinitého, hexahydrát síranu nikelnatého, pentahydrát thiosíranu sodného. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject teploty tání/krystalizace cze
dc.subject latentní teplo cze
dc.subject akumulace cze
dc.subject hydráty cze
dc.subject melting and crystallization temperature eng
dc.subject latent heat eng
dc.subject accumulation eng
dc.subject hydrates eng
dc.title Vlastnosti vybraných hydrátů síranů cze
dc.title.alternative Properties of selected sulphates hydrates eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated The bachelor work is focused on properties important for the accumulation of latent heat: the thermal conductivity, the melting and crystallization temperature, the enthalpy change of melting and crystallization, the subcooling. The work concentrates on characterisation of these properties of the hydrates: magnesium sulphate heptahydrate, cobalt (II) sulphate heptahydrate, ferrous (II) sulphate heptahydrate, cerium(IV) sulphate tetrahydrate, copper (II) sulphate pentahydrate, aluminum pottasium sulphate dodecahydrate, nickel (II) sulphate hexahydrate, sodium thiosulphate pentahydrate. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s tématem své bakalářské práce a zodpověděl jejich dotazy. cze
dc.identifier.stag 41951
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account