Vybrané sociálně-demografické poměry židovských obyvatel v Lipníku nad Bečvou v 17. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prchal, Vítězslav
dc.contributor.author Kovář, Jakub
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:32:10Z
dc.date.available 2021-09-06T07:32:10Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78182
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá dějinami sociálně-demografických aspektů a vývojem počtu židovského obyvatelstva v Lipníku nad Bečvou v 17. století v souvislosti s jejich hospodářskou rentabilitou. Pomocí statistických pramenů je možné posoudit, do jaké míry Židé prospívali nebo naopak strádali. V menším měřítku jsou zde na pozadí židovské problematiky představeny dějiny města Lipníka nad Bečvou, jehož součástí Židé byli. Rovněž nastíním vnitřní strukturu židovské obce a její aškenázské styky. Pro úplnost taky uvádím pár příkladů soudních sporů s křesťany. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Židé cze
dc.subject 17. století cze
dc.subject dějiny cze
dc.subject Lipník nad Bečvou cze
dc.subject demografie cze
dc.subject Jews eng
dc.subject 17th century eng
dc.subject history eng
dc.subject Lipník nad Bečvou eng
dc.subject demography eng
dc.title Vybrané sociálně-demografické poměry židovských obyvatel v Lipníku nad Bečvou v 17. století cze
dc.title.alternative Selected socio-demographic conditions of the Jewish population in Lipník nad Bečvou in the 17th century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kutílek, Jan
dc.date.accepted 2021-08-30
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the history of socio-demographic aspects and the development of the Jewish population in Lipník nad Bečvou in the 17th century in connection with their economic profitability. Using statistical sources, it is possible to assess the extent to which Jews have prospered or suffered. On a smaller scale, the history of the town of Lipník nad Bečvou, of which the Jews were a part, is presented here against the background of Jewish issues. I will also outline the internal structure of the Jewish community and its Ashkenazi relations. For completeness, I also give a few examples of lawsuits against Christians eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce autorem. Přečtení posudků. Rozprava - hodnocení zdrojů <p>- panovnická nařízení ohledně židů</p> <p>- sociální postavení lipnických židů.</p> <p>- spory mezi křesťany a židy v Lipníku&nbsp;</p> cze
dc.identifier.stag 42385
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account