Návrh monitoru reziduálních proudů v elektrické instalaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Závodník, Michal
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:58:09Z
dc.date.available 2021-07-07T07:58:09Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-04
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78000
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem, praktickým návrhem a realizací monitoru reziduálního proudu. Práce popisuje současné možnosti použití monitorů reziduálních proudů v oblasti dopravy, shrnuje požadavky a teorii týkající se této problematiky a především popisuje realizaci vlastního prototypu monitoru reziduálního proudu. Vyvinutý prototyp je také otestován v laboratoři a praktické výsledky porovnány s teoretickými předpoklady. cze
dc.format 114 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject monitory reziduálních proudu cze
dc.subject reziduální proudy cze
dc.subject mikroprocesory cze
dc.subject efektivní hodnota cze
dc.subject analogově-digitální převodníky cze
dc.subject nekoherentní výpočet harmonického signálu cze
dc.subject RS485 cze
dc.subject residual current monitor eng
dc.subject residual current eng
dc.subject microprocessor eng
dc.subject root mean square eng
dc.subject analog-digital convertor eng
dc.subject incoherent harmonic signal calculation eng
dc.subject RS485 eng
dc.title Návrh monitoru reziduálních proudů v elektrické instalaci cze
dc.title.alternative Development of residual current monitor for electrical installation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novák, Zdeněk
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the theoretical analysis, practical design and development of residual current monitor. The main goal of this work is to summarize the current possibilities of using residual current monitors in the field of transport and develop a prototype of the residual current monitor. The created prototype is also tested in laboratories and the practical results are compared with theoretical assumptions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi výsledky a závěry diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl otázky vedoucího a oponenta. V následné diskuzi zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 42167
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account