VÝUKOVÝ PANEL INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sadílek, Ondřej
dc.contributor.author Jaroš, Michal
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:58:08Z
dc.date.available 2021-07-07T07:58:08Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77998
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací výukového panelu inteligentní elektroinstalace. První část práce seznamuje s problematikou inteligentních elektroinstalací a obsahuje popis systémů iNELS a Foxtrot. Druhá část popisuje již samotný vývoj výukového panelu. V této části je detailně nastíněn postup realizace výukového panelu od definice požadovaných funkcí přes výběr vhodných komponent, dále jeho výroba, fyzické zapojení a následně návrh a implementace softwaru. cze
dc.format 102 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject inteligentní elektroinstalace cze
dc.subject výukový panel cze
dc.subject software Mosaic cze
dc.subject systém iNELS cze
dc.subject Intelligent electrical installation eng
dc.subject training panel eng
dc.subject software Mosaic eng
dc.subject iNELS system eng
dc.title VÝUKOVÝ PANEL INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE cze
dc.title.alternative INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATION TRAINING PANEL eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jungwirth, Jan
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This Master Thesis deals with the proposal and realization of intelligent electrical installation training panel. The first part of study describes problematics of intelligent electrical installation and contains the description of systems iNELS and Foxtrot. The second part of study describes own development of training panel. This section outlines in detail the procedure for implementing the training panel from the definition of the required functions, the choice of suitable components, its production, physical involvement and subsequently the design and implementation of the software. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. Následně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 42164
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account