Analýza dopadu výskytu COVID-19 na vybranou firmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Šindelářová, Aneta
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:56:47Z
dc.date.available 2021-07-07T07:56:47Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77933
dc.description.abstract Tato bakalářské práce je zaměřena na analýzu dopadu výskytu COVID-19 ve vybrané firmě. V první části práce je popsán vývoj situace v souvislosti s pandemií koronaviru v České republice. Následně jsou popsaná vládní opatření, která Vláda České republiky přijala ke zmírnění negativních dopadů pandemie koronaviru na podniky. Druhá část je pak věnována analýze dopadu výskytu COVID-19 ve firmě Řeznictví. Analýza je zaměřena na tržby získané prodejem zboží v roce 2020 a na výdaje související s pandemií koronaviru. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject koronavirus cze
dc.subject pandemie cze
dc.subject COVID-19 cze
dc.subject dopady cze
dc.subject analýza cze
dc.subject coronavirus eng
dc.subject pandemic eng
dc.subject COVID-19 eng
dc.subject impacts eng
dc.subject analysis eng
dc.title Analýza dopadu výskytu COVID-19 na vybranou firmu cze
dc.title.alternative Analysis of the impact of COVID-19 in the selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the analysis of the impact of COVID-19 in the selected company. In the first part of the thesis there is described development of the situation coronavirus pandemic in the Czech Republic. Next there are described government actions, which Government of the Czech Republic accepted to mitigate the negative impacts of coronavirus pandemic on businesses. The second part of this thesis is devoted to the analysis of the impact of COVID-19 in the company Řeznictví. The analysis is focused on takings from sales of goods in 2020 and on expenses connected with coronavirus pandemic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP ''Analýza dopadu výskytu COVID-19 na vybranou firmu'', otázka vedoucí BP: 1. Která z vládních opatření ke snížení negativních dopadů na podniky, byla, podle vašeho názoru, nejprospěšnější pro vámi analyzovanou firmu? Studentka na otázku reagovala. cze
dc.identifier.stag 41168
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account