Analýza vybraného podniku a návrh marketingové strategie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Nulíčková, Kristýna
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:55:45Z
dc.date.available 2021-07-07T07:55:45Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77861
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na analýzu prostředí vybraného podniku - Zámeckého pivovaru Zbraslavice. Cílem práce je provést analýzu prostředí zvoleného podniku, jeho konkurence, současného marketingového mixu, specifikovat rozdílné požadavky zákazníků a na základě zjištěných skutečností navrhnout marketingovou strategii. Z provedených analýz a výsledku průzkumu potřeb zákazníků je sestavena SWOT analýza, která přispěla k návrhu změn. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject minipivovary cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject marketingový průzkum cze
dc.subject mini-breweries eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject competition eng
dc.subject customers eng
dc.subject marketing survey eng
dc.title Analýza vybraného podniku a návrh marketingové strategie cze
dc.title.alternative Analysis of chosen company and proposal of strategy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on analysis of surroundings of chosen company - Zámecký pivovar Zbraslavice. The aim of the thesis is to analyze the surroundings of chosen company, competition, marketing mix, specify customer requirements and propose a marketing strategy based on the findings. A SWOT analysis is compiled from performed analyzes and the result of the customer needs survey, which contributed to the proposal of changes. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Analýza vybraného podniku a návrh marketingové strategie. Otázky dle posudku vedoucího diplomové práce: 1. Na straně 59 uvádíte důvod výběru kritérií pro porovnání konkurentů. Proč se domníváte, že tato kritéria jsou pro podnik na tolik důležitá, že je podnik sleduje? 2. Jaká je aktuální situace malých pivovarů? Které z doporučení považujete za nejdůležitější v současné době a proč? Otázka dle posudku oponenta diplomové práce: Měla pandemie covid - 19 vliv na prodejnost produktů podniku? Pokud ano, jaký? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 40909
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account