Analýza systému hodnocení pracovního výkonu ve vybrané obchodní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatera, Karel
dc.contributor.author Podhájecká, Denisa
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:55:44Z
dc.date.available 2021-07-07T07:55:44Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77859
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení pracovního výkonu v konkrétním podniku. Cílem této práce je analýza systému hodnocení pracovního výkonu ve vybrané obchodní společnosti, shrnutí získaných poznatků metodou syntézy a na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení pro další vývoj společnosti. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení pracovního výkonu cze
dc.subject hodnocení pracovního výkonu cze
dc.subject pracovní výkon cze
dc.subject motivace cze
dc.subject motivační nástroje cze
dc.subject performance management eng
dc.subject performance evaluation eng
dc.subject work performance eng
dc.subject motivation eng
dc.subject motivation tools eng
dc.title Analýza systému hodnocení pracovního výkonu ve vybrané obchodní společnosti cze
dc.title.alternative Analysis of the Performance Evaluation System in the Selected Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brodský, Zdeněk
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of the performance evaluation system in the selected enterprise. The aim of this work is to analyse the performance evaluation system in the selected company, summary of the acquired knowledge with using the method of synthesis, to evaluate the current situation and propose recommendations for further development of the company based on the findings. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Analýza systému hodnocení pracovního výkonu ve vybrané obchodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza systému hodnocení pracovního výkonu ve vybrané obchodní společnosti. Shrnutí získaných poznatků metodou syntézy a na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení pro zlepšení činnosti v této oblasti. Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: V závěru práce doporučujete pro firmu možná doporučení ke zvýšení efektivnosti (v oblasti hodnocení pracovního výkonu). Byly tyto návrhy předány firmě a s jakým výsledkem? Jak v řízení pracovního výkonu v sledované organizaci se projevila pandemie COVID 19? V rámci rozpravy by diplomatka mohla více rozvést své doporučení ze str. 69 ohledně hodnocení 360 stupňovou zpětnou vazbou. Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 40877
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account