Problematika sanace podloží pod násypy liniových staveb pomocí štěrkových pilířů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš
dc.contributor.author Brožová, Adéla
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:55:20Z
dc.date.available 2021-07-07T07:55:20Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-07-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77839
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je posouzení použité metody na provádění štěrkových pilířů pro zlepšení podloží na dané lokalitě. Tato metoda byla použita na plánovaném úseku dálnice D35 - Ostrov - Časy, kde byly štěrkové pilíře použity pod násypy komunikace a přechodových oblastí mostních objektů. cze
dc.format 91 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject štěrkové pilíře cze
dc.subject dynamická penetrační zkouška cze
dc.subject statická penetrační zkouška cze
dc.subject posouzení zlepšení zeminy cze
dc.subject stone columns eng
dc.subject dynamic penetration test eng
dc.subject static penetration test eng
dc.subject assessment of soil improvement eng
dc.title Problematika sanace podloží pod násypy liniových staveb pomocí štěrkových pilířů cze
dc.title.alternative Analysis of improvement the subsoil under embankments of linear construction using stone columns metod eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Krejczy, Radim
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is an assessment of the used method of stone columns to improve the subsoil at the site. This method was used on the planned section of the D35- Ostrov - Časy, where stone columns were used of roads and transition areas of bridge structures. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 40367
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account