Vytvoření manuálu snímkování osového skeletu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vilasová, Zdeňka
dc.contributor.author Žádníková, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:53:04Z
dc.date.available 2021-07-07T07:53:04Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77753
dc.description.abstract Tato bakalářská práce "Manuál pro snímkování osového skeletu", který by mohl pomoci studentům radiologického asistenta lépe pochopit zásady snímkování. V současné době se na trhu nachází spousta podobných manuálů, které jsou velmi obsáhlé a mohou být pro některé studenty cenově nedostupné. V teoretické části jsou vysvětleny principy a postupy pro vytvoření rentgenového snímku a principy radiační ochrany. Dále se tato část zabývá základní anatomii osového skeletu, protože znalosti anatomie napomůžou ke správné centraci projekcí. V praktické části jsou detailněji popsány jednotlivé projekce osového skeletu s názornými ukázkami. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject rentgenové záření cze
dc.subject manuál snímkování cze
dc.subject skiagrafie cze
dc.subject osový skelet cze
dc.subject páteř cze
dc.subject radiologist assistant eng
dc.subject x-rays eng
dc.subject manual of scanning eng
dc.subject skiagraphy eng
dc.subject axial skeleton eng
dc.subject vertebral column eng
dc.title Vytvoření manuálu snímkování osového skeletu cze
dc.title.alternative Creation of manual scanning of the axial skeleton eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.contributor.referee Šinkorová, Zuzana
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis "Manual for imaging the axial skeleton" aims to help students of Radiology Assitant understand better the principles of imaging. There are lots of similar manuals on the market today which are very comphrehensive, but they might also be very costly for students. The theoretical part explains principles and procedures of creating an X-ray image as well as principles of radiation protection. Furthermore, this part deals with the basic anatomy of the axial skeleton because knowledge of anatomy helps center the projections correctly. The practical part describes in more detail the individual projections of the axial skeleton with illustrative examples. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce od II. oponenta: 1. Mohla byste specifikovat výzkumné otázky této práce a odpovědět na ně konkrétně? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 42177
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account