Ozařování mozku při metastatickém postižení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav
dc.contributor.author Školníková, Simona
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:53:02Z
dc.date.available 2021-07-07T07:53:02Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77749
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na ozařování mozku při metastatickém postižení. Celá práce je rozčleněna na teoretickou a výzkumnou část. V první kapitole teoretické části se nejdříve pojednává o stavbě a funkci mozku, další kapitola se zaměřuje na postižení mozku s metastázami, předposlední a poslední kapitola rozuzluje problematiku radioterapie. Ve výzkumné části se porovnávají informace o pacientech léčených paliativní radioterapií mozkových metastáz v onkologickém centru Multiscan Pardubice. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject léčba metastáz cze
dc.subject mozkové metastázy cze
dc.subject nádory cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject treatment of metastases eng
dc.subject brain metastases eng
dc.subject tumours eng
dc.subject radiotherapy eng
dc.title Ozařování mozku při metastatickém postižení cze
dc.title.alternative Brain radiotherapy in metastatic disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sirák, Igor
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on brain radiotherapy in metastatic disease. The whole work is divided into a theoretical part and a research part. The first chapter of the theoretical part deals with structure and function of the brain, the next chapter focuses on the metastatic disease of the brain, the penultimate and the last chapter clarify the issues of radiotherapy. The research part compares information about patients treated with palliative radiotherapy of the brain metastases in the oncology centre Multiscan Pardubice. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Jakým způsobem je obvykle fixována poloha pacientů, kteří jsou ozařováni pro mozkové metastázy? A jakým způsobem si nejčastěji správnost jejích nastavení ověřujeme? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42171
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account