Spolupráce zdravotnické záchranné služby s jednotkami požární ochrany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Volhejnová, Nela
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:56Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:56Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77737
dc.description.abstract Práce se zabývá spoluprací zdravotnické záchranné služby s jednotkami požární ochrany v České republice. Teoretická část popisuje funkci složek v integrovaném záchranném systému. V průzkumné části se práce zabývá spokojeností se spoluprací složek ve vybraných oblastech zásahu a spolupráce. Pomocí dotazníku vlastní tvorby v těchto oblastech pozoruje spokojenost složek a hledá možná zlepšení. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject Integrovaný záchranný systém cze
dc.subject Hasičský záchranný sbor cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject jednotky požární ochrany cze
dc.subject Medical Rescue Service eng
dc.subject Integrated Rescue Service eng
dc.subject Fire Rescue Service eng
dc.subject cooperation eng
dc.title Spolupráce zdravotnické záchranné služby s jednotkami požární ochrany cze
dc.title.alternative Cooperation of the Medical Rescue Service with Fire Rescue Service eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra
dc.date.accepted 2021-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis' subject is co-operation of Emergency Medical Services with Fire Brigade Units in the Czech Republic. Theoretical part of the thesis describes the role of the units in the Integrated Rescue System. Exploratory part deals with intervention and satisfaction of units' co-operation in chosen areas. The level of content of the units with the co-operation practices is monitored via self-designed questionnaire. Furthermore, improvements in these areas are being found this way. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Proč je otázka 3 v dotaznících vždy jiná u každého okruhu? Tyto informace u jiných typů událostí nejsou relevantní? 2. Prosím vysvětlete informace z tabulek č. 6 a 7. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42091
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account