Úroveň znalostí první pomoci u studentů vybraných středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Nečasová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:56Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:56Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77736
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou teoretické znalosti první pomoci u studentů vybraných středních škol. Dále jakou formou se první pomoc na daných školách vyučuje. V teoretické části práce jsou popsané vybrané kapitoly z teorie první pomoci. V praktické části jsou výsledky průzkumu, které zkoumají konkrétní znalosti studentů a jak se první pomoc vyučuje. Výsledkem práce by měla být především data o úrovni znalostí (získaná průzkumem) a případná doporučení na vhodnou výuku první pomoci ve školách. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject první pomoc cze
dc.subject výuka cze
dc.subject střední školy cze
dc.subject laici cze
dc.subject first aid eng
dc.subject education eng
dc.subject secondary schools eng
dc.subject laics eng
dc.title Úroveň znalostí první pomoci u studentů vybraných středních škol cze
dc.title.alternative Level of knowledge about first aid of the students from selected secondary schools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Kristýna
dc.date.accepted 2021-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is about theoretical knowledge about first aid of the students from selected secondary schools. Then how is first aid taught in that selected schools. In theoretical part of this thesis are described chosen chapters from theory of first aid. In practical part of this thesis are results from research which analyze concrete knowledge of the students and how is first aid taught in their schools. The result of thesis should mainly find facts about level of knowledge and some recommendations for education at secondary schools. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Píšete, že první pomoc by měly na školách vyučovat erudované a kompetentní osoby. Kdo by to podle vás konkrétně měl být? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 42088
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account