Modifikace balistických vlastností pyrotechnických složí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelikán, Vojtěch
dc.contributor.author Kuna, Petr
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:48:42Z
dc.date.available 2021-06-07T08:48:42Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77715
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem možností ovlivnění balistických parametrů pyrotechnických složí se zirkoniem, jako hlavní palivovou složkou, pomocí různých aditiv v podmínkách elektrického iniciátoru. cze
dc.format 65, V
dc.format 65, V
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 03.06.2024
dc.subject Iniciátor cze
dc.subject closed bomb test cze
dc.subject pyrotechnická slož cze
dc.subject Initiator eng
dc.subject closed bomb test eng
dc.subject pyrotechnic composition eng
dc.title Modifikace balistických vlastností pyrotechnických složí cze
dc.title.alternative Modification of Ballistic Properties of Pyrotechnic Compositions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Frydrych, Jiří
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of the possibilities of influencing the ballistic parameters of pyrotechnic compositions with zirconium as the main fuel component, by using various additives in the conditions of an electric initiator. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant prezentoval výsledky své diplomové práce a uspokojivě zodpověděl připomínky oponenta a v následné diskuzi dotazy členů komise. Oponent : 1. Praktické příklady oxidovadla, které je zdrojem jiných prvků než kyslík. 2. Optimální záznam pro sledování iniciačních jevů pyrotechnických složí. 3. Sledování teplotní stability připravených vzorků. Diskuze: 1. Vliv stárnutí pyrotechnických složí na funkci iniciátorů. 2. Průběh sledování tepelné stability složí umělým stárnutím. 3. Toxikologické vlastnosti navrhovaných složí. 4. Látky pro stabilizaci slože při její přípravě. 5. Hodnota tlaku, kterého mají slože dosáhnout. 6. Popis optimalizace sledování poklesu tlaku složí po iniciaci. 7. Rozptyl výsledků při porovnávání požadovaných efektů složí. 8. Upřesnění průběhu aglomerace slože. cze
dc.identifier.stag 42044
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account