Model dravec - kořist a jeho aplikace při popisu tržního chování ekonomických subjektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudela, Libor
dc.contributor.author Hlaváčová, Klára
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:47:06Z
dc.date.available 2021-06-07T08:47:06Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77645
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá modelem dravec-kořist a jeho aplikací na chování ekonomických subjektů. V první části bude představen historický vývoj dynamických systémů a matematický popis modelu dravec-kořist. V dalších kapitolách bude popsán Goodwinův model, který bude dále ověřen na datech České republiky. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject model dravec-kořist cze
dc.subject hospodářský cyklus cze
dc.subject Goodwinův model cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject Predator-Prey model eng
dc.subject business cycle eng
dc.subject Goodwin growth cycle eng
dc.subject employment eng
dc.title Model dravec - kořist a jeho aplikace při popisu tržního chování ekonomických subjektů cze
dc.title.alternative The Predator-Prey model and its application on the economic subjects business behaviour description eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the predator-prey model and its application on the economic subjects business behaviour description. The first part will present the historical development of dynamical systems and mathematical description of predator-prey model. In the next chapters, will be described the Goodwin model, which will be further verified on the data of the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP ''Model dravec-kořist a jeho aplikace při popisu tržního chování ekonomických subjektů'', otázky vedoucího BP: 1. Vysvětlete blíže, proč právě vztah zaměstnanosti a podílu mezd má odrážet symbiózu populací dravce a kořisti. 2. V jakých dalších oblastech by studovaný model mohl být aplikován? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 41172
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account