Analýza dopadu výskytu COVID-19 na vybraný podnik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Dočkalová, Markéta
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:47:06Z
dc.date.available 2021-06-07T08:47:06Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77644
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku výskytu COVID-19 na vybraný podnik. K zjištění dopadů je využito finanční analýzy, která je sestavena za období 2017-2020. V první části práce je definována finanční analýza, její metody a teoretické vymezení COVID-19 a jeho dopadů na podnikatelské subjekty. V druhé části bakalářské práce následuje charakteristika analyzované společnosti a dále je provedena její finanční analýza. Závěr se zaměřuje na to, jaký dopad měl COVID-19 na vybraný podnik a jaká jsou doporučení do budoucna pro zachování finančního zdraví a stability podniku. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject výkaz zisku a ztráty cze
dc.subject cash flow cze
dc.subject stavové ukazatele cze
dc.subject vertikální analýza cze
dc.subject horizontální analýza cze
dc.subject rozdílové ukazatele cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject COVID-19. cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject profit and loss statement eng
dc.subject cash flow eng
dc.subject status indicators eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.subject differential indicators eng
dc.subject ratio indicators and COVID-19. eng
dc.title Analýza dopadu výskytu COVID-19 na vybraný podnik cze
dc.title.alternative Analysis of the impact of the occurrence of COVI-19 on a selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis addresses the issue of the occurrence of COVID-19 in a selected company. A financial analysis, which is compiled for the period 2017-2020, is used to determine the impacts of COVID-19. The first part of the thesis defines the financial analysis, its methods and the theoretical definition of COVID-19 and its impact on business entities. The second part of the bachelor's thesis describes the characteristics of the analysed company and its financial analysis is performer. The conclusion focuses on the impact of COVID on the selected company and describes recommendations for the future for maintaining the financial health and stability of the company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Analýza dopadu výskytu COVID-19 na vybraný podnik. Cílem bakalářské práce je analyzovat dopad výskytu COVID-19 v roce 2020 na vybraný podnik. Otázka dle posudku vedoucího bakalářské práce: Jaký je Váš názor na možnosti realizace Vámi vyslovených doporučení u Vámi analyzovaného podniku? Otázky komise: 1. Myslíte si, že posuzovat dopady COVID-19 na vybraný podnik za takto krátké období je dostačující? 2. Myslíte si, že jste dostatečně analyzovala dopady COVID-19 na vybraný podnik? Nejedná se spíše o finanční analýzu vybraného podniku? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 41170
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account