Předpoklady pro výkon profese příslušníka Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Věříšová, Nikola
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:36Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:36Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77611
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem předpokladů pro výkon profese příslušníka Policie České republiky. Práci vymezuje teoretická základna zaměřená na pojmy a činnosti. Pro srovnání uvádíme místy i informace o obecní policii. Hlavní část je věnována základním předpokladům budoucích příslušníků a popisuje průběh přijímacího řízení a další souvislosti analyzovaného problému. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject charakteristika cze
dc.subject předpoklady cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject characteristics eng
dc.subject qualities eng
dc.subject comparison eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.title Předpoklady pro výkon profese příslušníka Policie České republiky cze
dc.title.alternative Prerequisites for performing the profession of a member of the Police of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with requirements for performing the profession of member of the Police of the Czech Republic. The theoretical part focuses on the terms and activities. For comparison we also provide some informatik about the municipal police. The main part is dedicated to the elementary requirements of future Officem and describes the course of a job interview and other connetions of the analyzed isue. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci s názvem Předpoklady pro výkon profese příslušníka Policie České republiky. Cílem práce bylo analyzovat nezbytné předpoklady a způsobilosti proto, aby osoba mohla vykonávat práci policisty, včetně názorů veřejnosti na podmínky přijetí do policejního sboru. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následně byly studentce během rozpravy položeny následující dotazy: Otázka 1. Jak lze zvýšit podle autorky motivaci nových uchazečů o pozici u Policie ČR? Otázka 2. Změnila se situace u Policie ČR v době pandemii COVID-19? Studentka uvedené dotazy zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 41207
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account