Sociálně-ekonomické úpravy a opatření státu v době krizové situace v roce 2020

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Jirmanová, Eliška
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:35Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:35Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77610
dc.description.abstract Práce se zabývá sociálně-ekonomickými opatření státu v době krizové situace v roce 2020. První část se věnuje krizovým stavům a krizovému řízení. Dále je zde vymezen pojem maloobchod. Druhá část se věnuje analýze zásahů státu v sociálně-ekonomické oblasti v době pandemie nemoci COVID-19 týkající maloobchodního prodeje zboží. V časové řadě jsou vyhodnocena jednotlivá restriktivní a podpůrná opatření, která dopadala na maloobchod. V závěrečné části jsou popsány tři modelové případy a výsledné shrnutí. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nouzový stav cze
dc.subject COVID-19 cze
dc.subject mimořádná opatření cze
dc.subject maloobchod cze
dc.subject state of emergency eng
dc.subject COVID-19 eng
dc.subject emergency measures eng
dc.subject retail eng
dc.title Sociálně-ekonomické úpravy a opatření státu v době krizové situace v roce 2020 cze
dc.title.alternative Socio-economic adjustments and state measures during the crisis situation in 2020 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the socio-economic measures of the state during the crisis situation in 2020. The first part deals with crisis situations and crisis management. The term retail is also defined here. The second part deals with the analysis of state interventions in the socio-economic area during the pandemic of the COVID-19 disease concerning the retail sale of goods. The chronological scale evaluates the individual restrictive and supportive measures that have affected retail. The final part describes three model cases and shows the resulting summary. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP ''Sociálně-ekonomické úpravy a opatření státu v době krizové situace v roce 2020'', otázky vedoucího BP: 1. Co považujete Vy osobně za největší slabinu opatření vyhlašovaných v souvislosti s omezením šíření nemoci Covid-19? 2. Která opatření lze naproti tomu označit za úspěšná (opět dle Vašeho osobního názoru)? Své postoje stručně zdůvodněte. Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 41206
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account