Pracovní poměry soudců a státních zástupců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Zadražilová, Lucie
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:34Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:34Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77606
dc.description.abstract Práce je věnována problematice pracovního poměru soudců a státních zástupců České republiky. V práci je zahrnuto vymezení základních pojmů pracovního práva a pracovního poměru. Následně je provedena komparace pracovního poměru soudců a státních zástupců České republiky se Slovenskou republikou. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní poměr cze
dc.subject soudnictví České republiky cze
dc.subject státní zastupitelství České republiky cze
dc.subject prokuratura Slovenské republiky cze
dc.subject soudnictví Slovenské republiky cze
dc.subject employment relationship eng
dc.subject judiciary of the Czech Republic eng
dc.subject prosecution authorities of the Czech Republic eng
dc.subject Prosecutor's Office of the Slovak Republic eng
dc.subject judiciary of the Slovak Republic eng
dc.title Pracovní poměry soudců a státních zástupců cze
dc.title.alternative Employment relationships of judges and prosecutors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the issue of the employment relationship of judges and prosecutors of the Czech Republic. The definition of the basic concepts of labour law and employment relationship is included in the work. Subsequently, the employment of judges and prosecutors of the Czech Republic is compared with the Slovak Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Pracovní poměry soudců a státních zástupců. Cílem práce je analyzovat právní úpravu pracovních poměrů soudců a státních zástupců a postihnout odlišnosti od standardního pracovního poměru. Součástí práce bude komparace právní úpravy s vybranou evropskou zemí. Otázky dle posudku vedoucího bakalářské práce: 1. Domníváte se, že slovenská právní úprava může v něčem sloužit jako inspirace? 2. Existuje nějaký obecný teoretický rozdíl mezi ''státním zastupitelstvím'' a ''prokuraturou'', nebo se jedná jen o dva názvy pro totožný orgán? Otázky komise: 1. K čemu slouží z praktického hlediska výsledky Vaší bakalářské práce? 2. Co je výstupem Vaší bakalářské práce? 3. Z jakého důvodu jste si pro komparativní analýzy vybrala Slovensko? 4. Z jakého důvodu jsou nastavené prezentované výše platů soudců? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 41151
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account