Virtuální prohlídka objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Plisková, Michaela
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:45:33Z
dc.date.available 2021-06-07T08:45:33Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77525
dc.description.abstract Tato práce se zabývá tvorbou virtuálních prohlídek pomocí digitálního fotoaparátu. Jsou vysvětleny základní pojmy a principy o virtuálních prohlídkách a digitální fotografii. Dále jsou popsány a porovnány softwary na tvorbu virtuálních prohlídek a je popsán celý proces vytvoření virtuální prohlídky. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject virtuální prohlídka cze
dc.subject digitální fotografie cze
dc.subject panoramatická fotografie cze
dc.subject virtual tour eng
dc.subject digital photography eng
dc.subject panoramic photography eng
dc.title Virtuální prohlídka objektů cze
dc.title.alternative Virtual tour of objects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fic, Miloš
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the creation of virtual tours using a digital camera. The basic concepts and principles of virtual tours and digital photography are explained. Next, the software for creating virtual tours is described and compared, and the whole process of creating a virtual tour is described. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Informatika a systémové inženýrství cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Virtuální prohlídka objektů. Cílem práce je realizace virtuální prohlídky zvoleného objektu. Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: V práci je velice okrajově zmíněna možnost vytváření virtuálních prohlídek např. pomocí Javascriptů, HTML a CSS. Které z těchto možností využívají programy zmíněné v práci a které se jeví jako perspektivní? Je vhodné používat dříve hodně rozšířený Adobe Flashplayer? Studentka na otázky reagoval. cze
dc.identifier.stag 41288
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account