Syntéza a luminiscenční charakterizace substituovaných difenylamino difenyl stilbenů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Imramovský, Aleš
dc.contributor.author Mausová, Anna
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:44:32Z
dc.date.available 2021-06-07T08:44:32Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77499
dc.description.abstract Fluorescence organických molekul v roztoku a pevné fázi je velmi důležitou fyzikální vlastností s velkým potenciálem praktického využití. Organické molekuly s ICT nabízí celou řadu uspořádání a řešení přenosu náboje. Difenylamino stilbeny jsou základem celé řady fluorescenční molekul a jsou vhodné pro další modifikaci se zaměřením na fluorescenci v pevné fázi. Laditelnost systémů umožňuje posunout fluorescenci k infračervené oblasti. Syntéza a charakterizace nových derivátů DPA-DPS-EWG a jejich základní charakterizace je součástí předkládané diplomové práce. cze
dc.format 127 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 30.06.2022 cze
dc.subject fluorescence v pevné fázi cze
dc.subject vnitřní přenos náboje cze
dc.subject difenylamino cze
dc.subject trans-stilben cze
dc.subject organická syntéza cze
dc.subject solid state fluorescence eng
dc.subject intramolecular charge transfer eng
dc.subject diphenylamine eng
dc.subject trans-stilbene eng
dc.subject organic synthesis eng
dc.title Syntéza a luminiscenční charakterizace substituovaných difenylamino difenyl stilbenů cze
dc.title.alternative Synthesis and basic luminiscence characterization of substituted diphenylamino diphenyl stilbenes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated Fluorescence of organic molecules in solution and solid state is a very important physical property with great potential for practical use. Organic molecules with ICT offer a variety of charge transfer arrangements and solutions. Diphenylamino stilbenes are the basis of a number of fluorescent molecules and are suitable for further modification with a focus on solid state fluorescence. The tunability of the systems allows their fluorescence to be shifted to the infrared region. Synthesis and characterization of new DPA-DPS-EWG derivatives and their basic characterization is a part of the presented thesis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zodpovězeny všechny otázky oponenta, diskuze nad pořadím oddílů Diplomové práce, použití chloroformu při měření, cis-trans izomerace, použití sloupcové chromatografie, využití připravovaných látek v průmyslu cze
dc.identifier.stag 41829
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account