Impact of HTML structure and CSS on web performance

Show simple item record

dc.contributor.author Filip, Petr cze
dc.contributor.author Čegan, Lukáš cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:57:11Z
dc.date.available 2021-05-15T18:57:11Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9998551-5-7 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77461
dc.description.abstract Many statistics about websites and their structures and used resources are available. But those numbers are not clearly placed in web-performance context which can gives a closer notion about best-practices in web development. In this paper, websites from the Moz Top 500 list have been used for the empirical research. The structure of each site was examined. It includes exploring of metadata about DOM and utilization of CSS. This gathered data has been combined with available web-performance statistics. Observed values are visually presented and give a brief image about the current state of the web. With usage of statistical tools relationships in DOM structures have been found. The research also showed that, utilization of served CSS definitions is very low. This fact can directly influence user-experience, because unnecessary data is downloaded. The next part of the research outputs show the impact of website complexity on web-performance. eng
dc.format p. 1-8 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof 36th IBIMA Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Web performance eng
dc.subject Web analysis eng
dc.subject Dead-Code analysis eng
dc.subject Core Web Vitals eng
dc.subject Web performance cze
dc.subject Analýza webu, Analýza zdrojového kódu cze
dc.subject Core Web Vitals cze
dc.title Impact of HTML structure and CSS on web performance eng
dc.title.alternative Dopad struktury HTML a CSS na výkon webu Dopad struktury HTML a CSS na výkon webu Impact of HTML and CSS structure on web performance Vliv struktury HTML a CSS na webové výkonnosti Influence of HTML and CSS structure on web performance Dopad struktury HTML a CSS na výkon webu Dopad struktury HTML a CSS na výkon webu Impact of HTML and CSS structure on web performance Vliv struktury HTML a CSS na webové výkonnosti Influence of HTML and CSS structure on web performance Dopady HTML a CSS na výkon webu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated K dispozici je mnoho statistik o webových stránkách, jejich strukturách a použitých zdrojích jako jsou například obrázky nebo JavaScriptové zdrojové kód. Ale tato dostupná čísla nejsou jasně umístěna v kontextu výkonu webu, přičemž mohou poskytnout bližší představu o best-practice při vývoji webu. V tomto příspěvku byly pro empirický výzkum použity webové stránky ze seznamu Moz Top 500. Byly zkoumány struktury všech webových stránek a jejich aspektů, což zahrnuje zkoumání metadat o DOMu a využití CSS stylů. Získaná data byla kombinována s dalšími dostupnými statistikami týkajících se výkonu webu. Pozorované hodnoty jsou vizuálně reprezentovány a poskytují představu o aktuálním stavu webu. S využitím statistických nástrojů byly nalezeny vztahy ve strukturách DOM. Výzkum také ukázal, že využití doručených definic CSS je velmi nízké. Tato skutečnost může přímo ovlivnit uživatelskou zkušenost, protože jsou stahována nepotřebná data. Další část výzkumu ukazuje dopad složitosti webu na výkon webu. cze
dc.event 36th IBIMA Conference (04.11.2020 - 05.11.2020, Granada) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2020_011/Výzkum pokročilých metod zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření, dolování dat, řízení technologických procesů a optimalizace eng
dc.identifier.obd 39885288 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account