Nové technologie trakčního napájení 25 kV 50 Hz - část 1

Show simple item record

dc.contributor.author Novák, Jaroslav cze
dc.contributor.author Mlynařík, Ladislav cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:52:43Z
dc.date.available 2021-05-15T18:52:43Z
dc.date.issued 2020 cze
dc.identifier.issn 1210-0889 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77412
dc.description.abstract Článek prezentuje nové koncepce a nové technické prostředky pro napájení železničních tratí s trakční soustavou 25 kV 50 Hz. V článku je porovnán konvenční systém trakčního napájení v soustavě 25 kV 50 Hz s novými technologiemi založenými na využití výkonové elektroniky, je popsána konfigurace a možnosti napájecích stanic s výkonovými měniči a je představena koncepce připravovaná pro železniční síť v ČR. cze
dc.format p. 6-10 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Elektro, volume 30, issue: 6 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Trakční napájecí soustava cze
dc.subject Napájecí systém 25 kV cze
dc.subject Elektrická trakce cze
dc.subject Železniční doprava cze
dc.subject Traction supply system eng
dc.subject Supply system 25 kV eng
dc.subject Electrical traction eng
dc.subject Railway Transport eng
dc.title Nové technologie trakčního napájení 25 kV 50 Hz - část 1 cze
dc.title.alternative The New Technologies of Traction Supply System 25 kV 50 Hz - Part 1 eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper presents a new concepts and new technical means for 25 kV 50 Hz traction railway supplying system. The paper compares the traditional 25 kV 50 Hz traction power supply system with the new technologies based on the use of power electronics. The paper describes the configuration and possibilities of supply stations with power converters. The concept prepared for the railway network in the Czech Republic is presented. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://www.odbornecasopisy.cz//flipviewer/Elektro/2020/06/Elektro_06_2020/index.html#p=1 cze
dc.project.ID TK02010009/Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility cze
dc.identifier.obd 39885307 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account