The Evaluation of Methodology Influence on the WACC Value: The Case of the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka, Michal
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:48:57Z
dc.date.available 2021-05-15T18:48:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 1648-4460
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77371
dc.description.abstract The article presents the methodology and results of the calculations of WACC depending on the use of different methods for their determination. Regarding the fact that some methods use the data from the capital market and are based on the presumption of high liquidity of company's shares, the investigated sample of companies included the following companies: ČEZ, a.s., Komerčni banka, a.s., O2 Czech Republic, a.s., UNIPETROL, a.s., as they are the only ones traded at the stock market Prague Stock Exchange within the category PRIME. Tested methods were Model CAPM (in several variants), Market model, and Modular method. The performed research demonstrated the key influence of the chosen method for the calculation of WACC on the resulting value of WACC. The research confirmed that the information on the value of the WACC can be considered as misleading without knowing the used method for WACC calculation. eng
dc.format p. 42-59 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Transformations in Business and Economics, volume 19, issue: 1(51) eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject corporate governance eng
dc.subject financial management eng
dc.subject implicit costs of equity eng
dc.subject WACC eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject správa a řízení společnosti cze
dc.subject finanční řízení cze
dc.subject implicitní náklady vlastního kapitálu cze
dc.subject WACC cze
dc.subject Česká republika cze
dc.title The Evaluation of Methodology Influence on the WACC Value: The Case of the Czech Republic eng
dc.title.alternative Hodnocení vlivu metodiky na hodnotu wacc: Případ České republiky cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek představuje metodiku a výsledky výpočtů WACC v závislosti na použití různých metod pro jejich stanovení. Vzhledem k tomu, že některé metody využívají údaje z kapitálového trhu a jsou založeny na předpokladu vysoké likvidity akcií společnosti, zahrnoval zkoumaný vzorek společností tyto společnosti: ČEZ, as, Komerční banka, as, O2 Czech Republic, as UNIPETROL, as, jež jsou jako jediné obchodované na burze cenných papírů Praha v kategorii PRIME. Testované metody byly Model CAPM (v několika variantách), Market model a Modulární metoda. Provedený výzkum prokázal klíčový vliv zvolené metody výpočtu WACC na výslednou hodnotu WACC. Výzkum potvrdil, že informace o hodnotě WACC lze považovat za zavádějící, aniž bychom znali použitou metodu výpočtu WACC. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint (accepted version) eng
dc.identifier.wos 000630908400015
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85096917276
dc.identifier.obd 39885160


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account