Enhancing the explosive characteristics of a Semtex explosive by involving admixtures of BCHMX and HMX

Show simple item record

dc.contributor.author Elbeih, Ahmed Ikhlas Mohamed cze
dc.contributor.author Hussein, Ahmed Khaled Mohamed cze
dc.contributor.author Elshenawy, Tamer cze
dc.contributor.author Zeman, Svatopluk cze
dc.contributor.author Hammad, Sara cze
dc.contributor.author Baraka, Ahmad cze
dc.contributor.author Elsayed, Mohamed cze
dc.contributor.author Gobara, Mohamed cze
dc.contributor.author Tantawy, Hesham cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:37:26Z
dc.date.available 2021-05-15T18:37:26Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 2214-9147 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77248
dc.description.abstract A well-known ternary plastic explosive, Czech Semtex 1H, contains a mixture of PETN and RDX softened by SBR. In this work, BCHMX was used to replace PETN in Semtex 1H to form Sem-BCþRDX. In addition, another mixture based on BCHMX and HMX as energetic fillers bonded by the polymeric matrix of Semtex 1H (Sem-BCþHMX) was studied. The particle size distribution of each individual explosive was determined to obtain the optimum mixing conditions. Friction and impact sensitivities were determined. The velocity of detonation was reported practically and the detonation properties were calculated by EXPLO5 code. The explosive strength of each sample was measured by the ballistic mortar test. The conclusion confirms that the velocity of detonation of Sem-BCþHMX was the highest in comparison with the prepared samples. Sem-BCþRDX has the least impact and frictions sensitivities. Sem-BCþRDX has higher detonation velocity, detonation properties and explosive strength than Semtex 1H. Addition of BCHMX in Semtex 1H as a replacement for PETN is the candidate to produce a high performance advanced Czech plastic explosive. eng
dc.format p. 487-492 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Defence Technology, volume 16, issue: 2 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Semtex eng
dc.subject Explosives eng
dc.subject Combustion eng
dc.subject Sensitivity eng
dc.subject Detonation eng
dc.subject Explosive strength eng
dc.subject Semtex cze
dc.subject Výbušiny cze
dc.subject Spalování cze
dc.subject Citlivost cze
dc.subject Detonace cze
dc.subject Výbušná síla cze
dc.title Enhancing the explosive characteristics of a Semtex explosive by involving admixtures of BCHMX and HMX eng
dc.title.alternative Zvýšení výbušných charakteristik trhaviny Semtex zahrnutím příměsí BCHMX a HMX cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Známá ternární plastická trhavina, český Semtex 1H, obsahuje směs PETN a RDX pojenou změkčeným SBR. V této práci, BCHMX nahradil PETN v Semtex 1H, vytvořiv směs Sem-BC+RDX. Navíc byla studována další směs, Sem-BC+HMX, na bázi BCHMX a HMX jako energetických plniv vázaných polymerní matricí. Distribuce velikosti částic každé jednotlivé výbušniny byla stanovena pro určení optimálních podmínek míchání. Byly stanoveny citlivosti tření a nárazu připravených směsí. Rychlosti detonace byla získány experimentálně a ostatní detonační charakteristiky byly vypočteny EXPLO5 kódem. Relativfní výbušná síla každého vzorku byla měřena balistickým kyvadlem. Závěr potvrzuje, že rychlost detonace Sem-BC+HMX byla nejvyšší ve srovnání s ostatními připravenými vzoprky. Sem-BC+RDX má nejmenší citlivost vůči nárazu a tření. Sem-BC+RDX má vyšší experimentální detonační rychlost a ostatní detonační charakteristiky a výbušnou síla než Semtex 1H. Zavedení BCHMX do Semtexu 1Hmísto PETN bala získána trhavina, která je kandidátem na získání vysokého výkonu oproti české plastické trhavině Semtex 1H.. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.dt.2019.05.012 eng
dc.relation.publisherversion https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S221491471930220X?token=123889BA8DB459A141A251DAEE9C79519135B342EF660E9627EA48E5B4B050871FEB31CE0BF779586777BC7168B148B1 eng
dc.identifier.obd 39882791 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account