Rozbor švýcarské metodiky pro hodnocení poškozujících účinků jízdy kolejového vozidla na kolej

Show simple item record

dc.contributor.author Šlapák, Jiří cze
dc.contributor.author Michálek, Tomáš cze
dc.contributor.author Špalek, Petr cze
dc.contributor.author Hora, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:30:31Z
dc.date.available 2021-05-15T18:30:31Z
dc.date.issued 2020 cze
dc.identifier.issn 2694-9172 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77176
dc.description.abstract Tento příspěvek se zabývá aktuální švýcarskou metodikou hodnocení poškozujících účinků jízdy vozidla na kolej. Uvedená metodika slouží ke kvantifikaci těchto účinků v rámci systému zpoplatnění železniční dopravní cesty, k čemuž využívá jednotlivé koeficienty poškození. Tyto koeficienty jsou v článku blíže popsány a následně jsou vyčísleny pro několik referenčních výpočtových modelů čtyřnápravových elektrických lokomotiv za účelem posouzení vlivu vybraných konstrukčních parametrů vozidla na dosahované hodnoty těchto koeficientů poškození. V závěru je uvedeno porovnání odpovídající výše poplatků za použití dopravní cesty vyšetřovaných vozidel ve dvou vybraných traťových úsecích s několika existujícími typy elektrických lokomotiv. cze
dc.format p. 1-16 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Vědeckotechnický sborník Správy železnic, volume 2020, issue: 2 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject poškození koleje cze
dc.subject opotřebení cze
dc.subject dynamické účinky cze
dc.subject poplatky za použití dopravní cesty cze
dc.subject správce infrastruktury cze
dc.subject simulace cze
dc.subject lokomotiva cze
dc.subject track damage eng
dc.subject wear eng
dc.subject dynamic effects eng
dc.subject track access charges eng
dc.subject infrastructure manager eng
dc.subject simulation eng
dc.subject locomotive eng
dc.title Rozbor švýcarské metodiky pro hodnocení poškozujících účinků jízdy kolejového vozidla na kolej cze
dc.title.alternative Analysis of the Swiss methodology for assessment of damaging effects of railway vehicle run on track eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated This paper is focused on the current Swiss methodology for assessment of damaging effects of railway vehicles on the track. This methodology is used for a quantification of the damaging effects in framework of the track access charge system; it is based on relevant damage coefficients. These coefficients are described in paper in detail and their values are calculated for several virtual prototypes of four-axle electric locomotives in order to assess the influence of selected design parameters of the vehicle on the individual damage coefficients. Finally, there is shown a comparison of the relevant track access charges of the investigated vehicle models on two selected railway lines with several existing types of electric locomotives. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.szdc.cz/documents/50004227/94808101/Rozbor+švýcarské+metodiky+pro+hodnocení+poškozujících+účinků+jízdy+kolejového+vozidla+na+kolej.pdf cze
dc.identifier.obd 39884492 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account