Project Management Trends and New Challenges 2020+

Show simple item record

dc.contributor.author McGrath, John cze
dc.contributor.author Košťálová, Jana cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:25:10Z
dc.date.available 2021-05-15T18:25:10Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7435-776-3 eng
dc.identifier.issn 2464-6059 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77122
dc.description.abstract This study explores how the discipline of project management is currently approached within organizations and examines how the discipline will need to adapt to remain relevant in an era of constant change and the growth in project-based organizations. The data for this qualitative research study was collected from project management experts who participated in panel discussions at a conference held on 7th of November 2019 in Dublin, Ireland (The PMO Road Show - International Project Management Day). This study is also based on a literature review of project management trends presented in the last three years. Results suggested that in the technology driven world of the future, project managers will require a different set of skills. The study found there is also a significant increase in more successful project outcomes when project teams develop more bespoke hybrid mythologies tailored to unique project environments. eng
dc.format p. 534-542 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days. Vol. 10. Part 1 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject project management eng
dc.subject project management trends eng
dc.subject sustainable project management eng
dc.subject project teams eng
dc.subject project management competences eng
dc.subject project management maturity eng
dc.subject projektový management cze
dc.subject trendy projektového řízení cze
dc.subject udržitelné projektové řízení cze
dc.subject kompetence v projektovém řízení cze
dc.subject úroveň projektového řízení cze
dc.title Project Management Trends and New Challenges 2020+ eng
dc.title.alternative Trendy a nové výzvy projektového řízení 2020+ cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tato studie zkoumá, jak se v současné době v organizacích přistupuje k disciplíně projektového řízení, a zkoumá, jak se bude muset disciplína přizpůsobit, aby zůstala relevantní v době neustálých změn a růstu organizací orientovaných na projekty. Údaje pro tuto kvalitativní výzkumnou studii byly shromážděny od odborníků na projektové řízení, kteří se zúčastnili panelových diskusí na konferenci konané 7. listopadu 2019 v irském Dublinu (The PMO Road Show - International Project Management Day). Tato studie je rovněž založena na literárním přehledu trendů projektového řízení představeném v posledních třech letech. Výsledky naznačují, že ve světě budoucnosti řízeném technologiemi budou projektoví manažeři vyžadovat jinou sadu dovedností. Studie také prezentuje skutečnost, že se zvyšuje úspěšnost dosažení projektvým výstupů v případě, že projektové týmy vyvíjí hybridní metodiky šité na míru jedinečným projektovým prostředím. cze
dc.event International Scientific Conference on Hradec Economic Days (HED) (02.04.2020 - 03.04.2020, Hradec Kralove) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.36689/uhk/hed/2020-01-061 eng
dc.relation.publisherversion https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/261/McGrath%2c%20Ko%c5%a1%c5%a5%c3%a1lov%c3%a1%20%281%29%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y eng
dc.identifier.wos 000568108700059 eng
dc.identifier.obd 39884752 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account