Rozšiřující prvky aktivní bezpečnosti silničního vozidla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jan
dc.contributor.author Štěpán, Jan
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:22:50Z
dc.date.available 2021-02-26T09:22:50Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-07-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76954
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními a rozšiřujícími prvky aktivní bezpečnosti. V teoretické části jsou vysvětleny principy fungování jednotlivých asistenčních systémů. Předmětem praktické části je ověření funkčnosti vybraných prvku aktivní bezpečnosti. cze
dc.format 59. s
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prvky aktivní bezpečnosti cze
dc.subject radarový snímač cze
dc.subject adaptivní tempomat cze
dc.subject multifunkční kamera cze
dc.subject elements of active safety eng
dc.subject radar senzor eng
dc.subject adaptive cruise control eng
dc.subject multifunction camera eng
dc.title Rozšiřující prvky aktivní bezpečnosti silničního vozidla cze
dc.title.alternative Extending active safety elements of the road vehicle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-02-09
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to acquaint readers with basic and expanding elements of active safety. The theoretical part explains the principles of operation of individual assistance systems. The topic of the practical part is to verify the functionality of selected elements of active safety. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce, zodpověděl otázky z posudku vedoucího práce a přesvědčivě reagoval na všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37882
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account