Analýza hospodaření Vězeňské služby ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Viktor
dc.contributor.author Brejšová, Iva
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:22:12Z
dc.date.available 2021-02-26T09:22:12Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76941
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice Vězeňské služby v České republice ve vybraných letech, včetně jejího hospodaření a zhodnocení. První část práce obsahuje základní pojmy a seznámení s Vězeňskou službou. Její součástí je i pojednávání o kategorizaci trestných činů a jejich systém klasifikací. V další části je popsáno fungování Vězeňské služby České republiky - její úkoly, organizace, systém řízení a hospodaření. Cílem bakalářské práce je analýza financování a vývoje hospodaření Vězeňské služby v letech 2016-2019. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vězeňská služba cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject věznice cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject analýza hospodaření cze
dc.subject Prison service eng
dc.subject safety eng
dc.subject jail eng
dc.subject crimes eng
dc.subject employment eng
dc.subject analysis of economy eng
dc.title Analýza hospodaření Vězeňské služby ČR cze
dc.title.alternative Economy analysis of Prison Service of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-01-18
dc.description.abstract-translated This work deals about the problematics of the Prison Service in the Czech Republic in selected years including of economy and assessment. The first part of the work contains basic concepts and familiarization with Public Service. It also includes a discussion of the categorization of crimes and their classification system. The next section describes the activities of the Prison Service of the Czech Republic - specifically its tasks, organization, system of the management and economy. The aim of the work is to analyze the financing and development of the Prison Service in the years 2016-2019. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci s názvem Analýza hospodaření Vězeňské služby ČR. Cílem práce bylo analyzovat financování a vývoj hospodaření Vězeňské služby ČR ve vybraných letech. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následně byly studentce během rozpravy položeny následující dotazy: Otázka 1. Závěry prezentované v závěrečné fázi prezentace vychází z provedené analýzy? Otázka 2. Co shledáváte pozitivního na větě, kterou uvádíte na straně 45 ve své práci? Otázka 3. Co znamenají hodnoty uvedené v prezentaci na snímku 6? Otázka 4. Jak byste chtěla motivovat vězně k práci? Studentka položené dotazy zodpověděla v požadované míře i kvalitě. cze
dc.identifier.stag 38889
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account