Podnikatelský plán vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Chrobáková, Aneta
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:21:52Z
dc.date.available 2021-02-26T09:21:52Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76928
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je tvorba podnikatelského plánu založení vybraného podniku. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické práci jsou veškeré informace spojené s podnikatelským plánem a v praktické části je konkrétní podnikatelský plán na vybraný podnik. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject finanční plán cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject business plan eng
dc.subject business eng
dc.subject financial plan eng
dc.subject financial analysis eng
dc.title Podnikatelský plán vybraného podniku cze
dc.title.alternative Business plan of the selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-01-18
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is the creation of a business plan for the establishment of the selected company. This work includes theoretical and practical part. In the theoretical part there is information which are connected with a business plan and in the practical part there is concrete business plan of the selected company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP ''Podnikatelský plán vybraného podniku'', otázka vedoucíha BP: 1. V bodě 7.10 na str. 47 hodnotíte možná rizika podnikání. Jak byste hodnotila riziko ukončení podnikání jednatelem samým, pokud bude jeho hrubá mzda dlouhodoběji jen 18 tis. Kč za měsíc? Studentka na otázku reagovala. cze
dc.identifier.stag 38716
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account