Virtuální prohlídky objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Butor, Jiří
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:21:30Z
dc.date.available 2021-02-26T09:21:30Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-08-10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76915
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou možností nástrojů pro návrh a realizaci virtuální prohlídky reálných objektů. Seznamuje s jednotlivými kroky, jak lze vytvořit vlastní prohlídku a jaké jsou možnosti při tvorbě pomocí moderní akční kamery. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject virtuální prohlídka cze
dc.subject virtuální procházka cze
dc.subject 360° snímky cze
dc.subject panoramatická fotografie cze
dc.subject akční kamera cze
dc.subject virtual tour eng
dc.subject virtual walkthrough eng
dc.subject 360 ° images eng
dc.subject panoramic photography eng
dc.subject action camera eng
dc.title Virtuální prohlídky objektů cze
dc.title.alternative Virtual Tours of Buildings eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedlák, Pavel
dc.date.accepted 2021-01-25
dc.description.abstract-translated Content of this Diploma Thesis is about analysis of possibility tools for designing and realization of Virtual Tours of real buildings. Content of this thesis apprise with every step how is possibly make a design of own Virtual Tour and what possibilities are available during creation with modern action camera. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu práce s názvem: Virtuální prohlídky objektů. Cílem práce je analýza možností nástrojů pro návrh a realizaci virtuální prohlídky reálných objektů. Otázky dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: V práci zmiňujete, že je třeba získání povolení pro snímání od vlastníků objektu a kolemjdoucích, můžete uvést, jaká konkrétní legislativa je s tímto požadavkem svázána? Na str. 38 uvádíte, že snímky jsou pořizovány v požadované vzdálenosti, popište, jak byla tato vzdálenost stanovena a jaké hodnoty považujete za hraniční? Bylo v práci použito nějaké barevné vyrovnání snímků, pokud ano, v jaké fázi projektu? Student na otázky reagoval. cze
dc.identifier.stag 39233
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account