Prověření zvýšení rychlosti v traťovém úseku Letohrad - Doudleby nad Orlicí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacura, Martin
dc.contributor.author Kovář, Libor
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:21:02Z
dc.date.available 2021-02-26T09:21:02Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-01-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76905
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem omezujících míst pro traťovou rychlost v úseku Letohrad - Doudleby nad Orlicí a jejich následné řešení. Zvýšení rychlosti je posuzováno s důrazem na požadavek zůstat v rámci stávajícího směrového řešení. cze
dc.format 117 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zvýšení rychlosti cze
dc.subject lokální propady cze
dc.subject převýšení cze
dc.subject geometrické parametry koleje cze
dc.subject speed increase eng
dc.subject local dips eng
dc.subject cant eng
dc.subject track geometry parameters eng
dc.title Prověření zvýšení rychlosti v traťovém úseku Letohrad - Doudleby nad Orlicí cze
dc.title.alternative Verification of speed increase for track section Letohrad - Doudleby nad Orlicí eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rentka, Jakub
dc.date.accepted 2021-02-10
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the topic of limiting sections for track speed in the section Letohrad - Doudleby nad Orlicí and their subsequent solution. The increase in track speed is assessed with an emphasis on the requirement to remain within the existing directional solution. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní stavitelství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 41554
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account