Hodnocení kvality života u pacientů po zlomeninách krčku kosti stehenní řešených cervikokapitální endoprotézou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav
dc.contributor.author Dvořáčková, Tereza
dc.date.accessioned 2021-02-24T13:13:24Z
dc.date.available 2021-02-24T13:13:24Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-11-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76880
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života u pacientů po zlomeninách krčku kosti stehenní řešených cervikokapitální endoprotézou. Teoretická část práce se zabývá historií tohoto zákroku, anatomií pánve a dolní končetiny, zlomeninami krčku kosti stehenní a ošetřovatelskou péči o pacienty, kteří toto zranění prodělali. Empirická část se věnuje respondentům, kteří na základě anonymního dotazníkového šetření pomocí dotazníku kvality života SF-36, zhodnotili svůj fyzický a emocionální stav před a po zákroku. cze
dc.format 99 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject femur cze
dc.subject zlomenina cze
dc.subject cervikokapitální endoprotéza cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject dotazník SF-36 cze
dc.subject femur eng
dc.subject fracture eng
dc.subject cervicocapital endoprosthesis eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject questionnaire SF-36 eng
dc.title Hodnocení kvality života u pacientů po zlomeninách krčku kosti stehenní řešených cervikokapitální endoprotézou cze
dc.title.alternative Evaluation of quality of life in patients after femoral neck fractures treated by cervical endoprosthesis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie
dc.contributor.referee Wichsová, Jana
dc.date.accepted 2020-12-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the evaluation of quality of life in patients after femoral neck fractures treated by cervical endoprosthesis. The theoretical part deals with the history of this procedure, the anatomy of the pelvis and lower limb, fractures of the femoral neck and nursing care for patients who have suffered this injury. The empirical part is devoted to respondents who, on the basis of an anonymous questionnaire survey using the SF-36 quality of life questionnaire, evaluated their physical and emotional state before and after the procedure. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: nevyhověl Hodnocení oponenta II.: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Doložte oficiální metodiku pro zpravování testu SF-36. 2. Uveďte, z jakého zdroje jste čerpala na straně 38 - Hoza, 2020 (není uveden v seznamu literatury). 3. Prosím, uveďte zdroj tvrzení, které je uvedeno v závěru práce: Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký byl u jednotlivých respondentů průběh následné pooperační péče, během které v dnešní době umírá 20 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů se zlomeninou krčku kosti stehenní. 4. Jaký je význam Vaší práce pro praxi? Doplňující otázky k obhajobě: 1. Podle jakého klíče jste rozdělila respondenty do skupin podle věku? 2. Popište, kde jste získala dotazník SF-36? 3. Co považujete za přínos Vaší práce? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 41108
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account