Osobnost restaurátora Ladislava Kolaříka - restaurování, faksimile

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Šťastná, Karolína
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:15:17Z
dc.date.available 2020-11-16T11:15:17Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-09-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76780
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje osobnosti hodonínského knihaře a restaurátora Ladislava Kolaříka. Zaměřuje se na jeho dílo v oblasti restaurování a tvorby faksimilií v 60. až 80. letech 20. století a vývoj jeho dílny. Jsou zde popsány jeho pracovní postupy, které byly v některých případech porovnány s fyzickými objekty, na kterých pracoval. Součástí práce jsou tedy i podrobnější rozbory některých zrestaurovaných děl. Je zde také přiblížena historie restaurování se zaměřením na jeho vývoj po druhé světové válce a vývoj názorů na to, jak k restaurovanému objektu přistupovat a které hodnoty upřednostňovat. Praktickou část tvoří restaurování části Kolaříkovy pozůstalosti, a to korespondence s francouzským restaurátorem a kaligrafem Jeanem Mutvillem a digitalizace a uložení negativů a diapozitivů, které jsou také součástí pozůstalosti. cze
dc.format 119 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kolařík, Ladislav cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject restaurátor cze
dc.subject knižní vazba cze
dc.subject faksimile cze
dc.subject historie restaurování cze
dc.subject Mutville, Jean cze
dc.subject Kolařík, Ladislav eng
dc.subject restoration eng
dc.subject restorer eng
dc.subject bookbinding eng
dc.subject facsimile eng
dc.subject history of restoration eng
dc.subject Mutville, Jean eng
dc.title Osobnost restaurátora Ladislava Kolaříka - restaurování, faksimile cze
dc.title.alternative The restorer Ladislav Kolařík - restoration, facsimile eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-10-26
dc.description.abstract-translated This thesis is about the life and works of Ladislav Kolařík a bookbinder and a restorer from Hodonín. The focus is on his work in the field of restoration and facsimiles creation in the 1960s and 1980s and the development of his workshop. The text describes his work methods, some of which have been comared with the physical objects he worked on. Therefore this thesis includes detailed describtions of certain restored works. The document also includes a detailed history of restoration with focus on evolution in this field after the Second World War and progress of discusion about how to work with an object during restoration process and which characteristics should be emphasied. Practical part consists of restoration of Kolařík's estate, specifically correspondence with French restorer and calligrapher Jean Mutville together with digitalisation and storage of negatives and sůides which are part of the estate. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Papír cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40499
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Prezentace překročila povolený časový limit a musela být předsedou komise předčasně ukončena. Na některé otázky komise studentka neodpověděla uspokojivě. cze
dc.identifier.stag 40937
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account