Odborná praxe na střední škole se sociálním zaměřením z pohledu pedagogů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Štěpánková, Nela
dc.date.accessioned 2020-10-16T10:05:09Z
dc.date.available 2020-10-16T10:05:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76759
dc.description.abstract Závěrečná práce bude zaměřena na přínos odborné praxe studentů na střední škole se sociálním zaměřením z pohledu pedagogů. Práce bude teoreticko-praktická. V teoretické části bude popsáno vzdělávání na středních školách, význam praxe ve vzdělávání a sociální práce. V praktické části bude popsána konkrétní střední škola se sociálním zaměřením. Dále budou provedeny rozhovory s pedagogy. Zajímat se budu především o to, jak ve škole probíhá odborná praxe, jak je řízena, organizována, jak probíhá výběr institucí a spolupráce s nimi. Jaké vidí pedagogové přínosy a nedostatky v realizaci odborných praxí. cze
dc.format 54 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject střední škola cze
dc.subject odborná praxe cze
dc.subject sociální práce cze
dc.subject pedagogové cze
dc.subject high school eng
dc.subject professional practice eng
dc.subject social work eng
dc.subject teachers eng
dc.title Odborná praxe na střední škole se sociálním zaměřením z pohledu pedagogů cze
dc.title.alternative Professional practice at a secondary school with a social focus from the perspective of teachers eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated The final thesis will focus on the benefits of professional practice of students in high school with a social focus from the perspective of teachers. The theoretical part will describe education in secondary schools, the importance of practice in education and social work. The practical part will describe a specific high school with a social focus. Interviews with teachers will also be conducted. I will be mainly interested in how the internship takes place at the school, how it is managed, organized, how the institution is selected and cooperates with them. What do the teachers see the benefits and shortcomings in the implementation of professional practices. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40455


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account