Vztah romské rodiny ke vzdělávání žáků na speciální a praktické škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Pilařová, Jitka
dc.date.accessioned 2020-10-16T09:47:04Z
dc.date.available 2020-10-16T09:47:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76758
dc.description.abstract Předpokládaná závěrečná práce je zaměřena na vztahy romských rodičů a jejich dětí ke vzdělávání ve speciální a praktické škole. Teoretická část se v první kapitole zabývá romskou rodinou, kulturou, tradicemi a výchovou. Druhá kapitola se věnuje romské komunikaci, oblékání, bydlení a osobnostní charakteristice Romů. Třetí kapitola popisuje vzdělávání Romů a spolupráci romské rodiny se školou. Součástí teoretické části je také charakteristika základní školy speciální. Praktická část na základě užití metod rozhovoru podává informace o postoji romských rodičů a jejich dětí ke školnímu vzdělávání, celkové spokojenosti se školou a faktorech, které ovlivňují vzdělávání romských dětí. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject romská rodina cze
dc.subject romský jazyk cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject výchova cze
dc.subject speciální škola cze
dc.subject Roma family eng
dc.subject Romany language eng
dc.subject education eng
dc.subject special school eng
dc.subject upbringing eng
dc.title Vztah romské rodiny ke vzdělávání žáků na speciální a praktické škole cze
dc.title.alternative The attitude of Roma family to education of pupils at special schools eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the various attitudes of Roma parents and their children to education at special schools. Theoretical part deals with the Roma family, culture, traditions and upbringing in the first chapter. In the second chapter is concerned with Roma comunication, style of dressing, living and also is concerned with the personality traits of Romanies. The third chapter interprets the education of Romanies and the cooperation of Roma family with school. The part of theoretical part is also the charcteristic of special school. Practical part provides information about the attitude of Roma parents and their children to the school education, overall satisfaction with the school and factors which influence the education of Roma children. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40454


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account