Využití aktivizačních metod na střední škole v hodinách chemie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Matajová, Šárka
dc.date.accessioned 2020-10-16T08:51:40Z
dc.date.available 2020-10-16T08:51:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76756
dc.description.abstract Tato závěrečná práce se skládá z teoretické a praktické části a zaměřuje se na využití aktivizačních metod v hodinách chemie. V teoretické části je v krátkosti popsaná didaktika chemie a pojetí výuky. Více zde jsou zpracovány aktivizační metody a jejich stručný přehled s tím, že nejvíce pozornosti je věnováno problémovému vyučování a hrám. Praktická část obsahuje konkrétně zpracované aktivizační metody problémového vyučování a her, které je možné využít v hodinách chemie s žáky 1. ročníků na gymnáziu. cze
dc.format 62 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject problémové vyučování cze
dc.subject heuristické metody cze
dc.subject práce s textem cze
dc.subject hry cze
dc.subject chemie cze
dc.subject activation methods en
dc.subject problematic teaching en
dc.subject heuristic methods en
dc.subject work with the text en
dc.subject games en
dc.subject chemistry en
dc.title Využití aktivizačních metod na střední škole v hodinách chemie cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2020
dc.description.abstract-translated pThis thesis consists of theoretical and practical parts and focuses on the use of activation methods in Chemistry lessons. The theoretical part briefly describes the teaching methods in Chemistry and the concept of teaching, moreover, it covers the activation methods and their brief summary in detail. The specific attention in this part is paid to problematic teaching and games. Specifically processed activation methods of problematic teaching and games contained in the practical part are appropriate for Chemistry lessons with 1st grade pupils at Grammar schools. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40452


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account