Klíčová léčiva v porodní asistenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pleskot, Ondřej
dc.contributor.author Šlesingerová, Sylvie
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:14Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:14Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76691
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na farmakologii obecnou i speciální, ale také na osobnost porodní asistentky, jaké jsou její kompetence a jaké komplikace mohou během gravidity, při a po porodu nastat. Průzkumná část se zajímá o klíčová léčiva vyskytující se na porodních sálech ve vybraných zdravotnických zařízeních a o jejich specifika podání. Dále zjišťuje znalosti budoucích porodních asistentek v oblasti farmakologie. cze
dc.format 101 s. (136 034 znaků).
dc.format 101 s. (136 034 znaků).
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová léčiva cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject specifika podání cze
dc.subject znalosti léků cze
dc.subject key drugs eng
dc.subject knowledge of medicines eng
dc.subject midwife eng
dc.subject specifics of usin eng
dc.title Klíčová léčiva v porodní asistenci cze
dc.title.alternative Key drugs in midwifery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pešoutová, Markéta
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated The theoretical part of theseis focused on general and special pharmacology, but also on personality of midwife, places where midwifes can work and what are their competencies. The complications of pregnancy and childbirth relate with pharmacology. The exploratory part is interested in key drugs and their specifics of using used in delivery rooms in selected hospitals. Furthemore, it detects knowledge of pharmacology of future midwifes. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře </p> Hodnocení oponenta: dobře </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Na základě čeho jste vybírala/tvořila jednotlivé otázky znalostního dotazníku?</p> 2. Jak si vysvětlujete pouze 50% úspěšnost studentek ve znalostním dotazníku?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40192
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account