Postoj českých porodnic k porodu do vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Procházková, Eliška
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:13Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:13Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76690
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá porodem do vody, jednou z možností, jak v současné době vést porod. V teoretické části je stručně popsána fyziologie porodu a využití hydroanalgezie v porodnictví. Dále teoretická část obsahuje informace o porodu do vody čerpané převážně ze zahraničních zdrojů a stanoviska České gynekologické a porodnické společnosti k porodu do vody. Cílem průzkumné části práce bylo zjistit postoj českých porodnic k porodu do vody. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření v osmi českých porodnicích. cze
dc.format 97 s. + 17 s. příloh
dc.format 97 s. + 17 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porod cze
dc.subject porod do vody cze
dc.subject zdravotnický personál cze
dc.subject doporučené postupy cze
dc.subject birth eng
dc.subject waterbirth eng
dc.subject medical staff eng
dc.subject guidelines eng
dc.title Postoj českých porodnic k porodu do vody cze
dc.title.alternative The view of Czech maternity units regarding waterbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pešoutová, Markéta
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is concerned with water birth as one of the possible ways of giving birth. The theoretical part describes the physiology of birth and the use of water as a pain relief. A number of foreign research papers and articles found using database searches was used as well as recommendations from the Czech Gynecological and Obstetric Society. The aim of the practical part was to study the attitude towards waterbirth among maternity health professionals in the Czech maternity hospitals. Data were collected from eight Czech maternity hospitals via questionaires. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: výborně </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Máte v plánu Vámi vypracované materiály (informační brožura péče PA, dotazník posouzení bezpečnosti porodu do vody) předávat do praxe? Jste domluvená s nějakými zdravotnickými zařízeními?</p> 2. Měla některá ze zdravotnických zařízení, ve kterých jste výzkum uskutečnila, zájem o zpětnou vazbu?</p> 3. Byla jste během své praxe účastna porodu do vody? Pokud ano, jaké jste z toho měla dojmy?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40191
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account