Informační mapa péče pro ženu o prevenci porodních poranění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Jirešová, Denisa
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:12Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:12Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76687
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Informační mapa péče pro ženu o prevenci porodních poranění", která se svým obsahem řadí do prací teoreticko-průzkumných. Teoretická část bakalářské práce se věnuje rozdělení porodních poranění, antepartálním a intrapartálním metodám prevence porodních poranění a péči o již vzniklé poranění. Poslední kapitola se zabývá popisem edukační činnosti především edukačním materiálem nazývaným informační mapa péče. Záměrem druhé průzkumné části je vytvoření informační mapy péče pro ženu o prevenci porodních poranění na základě zjištěné míry informovanosti těhotných žen o preventivních metodách pomocí dotazníkového šetření. cze
dc.format 66 s. (99 226 znaků)
dc.format 66 s. (99 226 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Edukace cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject péče porodní asistentky cze
dc.subject porodní poranění cze
dc.subject preventivní metody cze
dc.subject Education eng
dc.subject information map of care eng
dc.subject care of midwife eng
dc.subject birth injuries eng
dc.subject preventive methods eng
dc.title Informační mapa péče pro ženu o prevenci porodních poranění cze
dc.title.alternative Information map of care for women about the prevention of birth injuries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The theme of bachelor thesis is the Information Map of Care for Women on the Prevention of Birth Injuries, which with its content ranks in theory - exploratory. The first, theoretical part of the bachelor thesis is devoted to the division of birth injuries, antepartal and intrapartal methods of prevention of birth injuries and care for already arising injuries. The last chapter deals with a description of educational activity, especially educational material called the information map of care. The aim of the second, exploratory part is to create an information map of care for women on the prevention of birth injuries based on the observed level of awareness of pregnant women about preventive methods from the questionnaire survey. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: výborně </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Jste již domluvená s konkrétním zdravotnickým zařízením na využití informační mapy?</p> 2. Zjišťovala jste, v jakém týdnu těhotenství respondentky byly, když dotazník vyplňovaly? Nemohly tím být některé výsledky šetření zkresleny? Každá z uvedených antepartálních metod prevence porodních poranění je doporučována od konkrétního týdne těhotenství a má i určité kontraindikace.</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40185
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account