Dopady porodního poranění na ženu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušková, Sabina
dc.contributor.author Filipová, Pavla
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:11Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:11Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76686
dc.description.abstract Při porodu se ženy často setkávají s porodním poraněním, které může mít následný dopad na jejich život. Bakalářská práce na téma dopady porodního poranění na ženu má za cíl zjistit nejčastější obtíže porodního poranění a informovanost žen o jejich porodním poranění a o průběhu související péče. Teoretická část se zabývá základy anatomie porodních cest, definicí porodu, porodního poranění, dopadů poranění a péče žen o vzniklé porodní poranění. V druhé části bakalářské práce jsou následně rozebrány výsledky dotazníkového šetření a vyhodnoceny zadané cíle práce. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porodní poranění cze
dc.subject porod cze
dc.subject epiziotomie cze
dc.subject dopady porodního poranění cze
dc.subject inkontinence cze
dc.subject péče v porodní asistenci cze
dc.subject childbirth injures eng
dc.subject birth eng
dc.subject episiotomy eng
dc.subject impact of perineal injury eng
dc.subject incontinence eng
dc.subject care in midwifery eng
dc.title Dopady porodního poranění na ženu cze
dc.title.alternative Impact of perineal injury on woman eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated Throughout childbirth women often sustain childbirth injuries that can have a long-term impact on their life. The main theme of this bachelor's thesis is focused on the impact of perineal injury on woman and its aim is to find determine the most frequent consequences of childbirth injuries and women's awareness of these injuries and the course of related care. The theoretical part of this bachelor's thesis briefly the describes anatomy of birth canal, the definitions of childbirth, birth injuries, the impacts of perineal injury and the following treatment of delivery injuries. The second part of the bachelor's thesis examines the results of the questionnaire survey and evaluates the goals set at the beginning. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co myslíte ?postřikem přímo na kůži?. Tvrdíte, že ?postřikem? dostatečně znecitlivíte poporodní poranění rozsáhlého II. tak, aby žena netrpěla bolestí? 2. Jaká poporodní poranění může ošetřovat porodní asistentka a co k tomu bude potřebovat? 3. Jak připravíte k porodu ženu s obřízkou typu III., abyste zamezila velkému porodnímu poranění? 4. Doporučujete ženám po porodu se sprchovat po každém kojení, myslíte si, že je to erudovaná rada, když žena kojí cca 8-15x za den? 5. Odkud má žena zvedat miminko v podřepu s rovnými zády? 6. Uvádíte návratnost 40 dotazníku, jak je tedy 35 respondentek 37,14 %? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 40183
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account