Anální inkontinence po porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hensel, Germund
dc.contributor.author Kábrtová, Lucie
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:09Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76681
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zaměřená na anální inkontinenci po porodu je teoreticko-průzkumná práce. Teorie obsahuje vymezení pojmu anální inkontinence, projevy, rizikové faktory, diagnostiku a léčbu anální inkontinence. V průzkumné části se zjišťuje četnost výskytu anální inkontinence po porodu a jaké další obtíže s vyprazdňováním ženy po porodu mají. cze
dc.format 71 s.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Anální inkontinence cze
dc.subject únik stolice cze
dc.subject anorektální dysfunkce cze
dc.subject porodní poranění cze
dc.subject Anal incontinence eng
dc.subject stool leak eng
dc.subject anorectal dysfunction eng
dc.subject delivery injuries eng
dc.title Anální inkontinence po porodu cze
dc.title.alternative Anal incontinence after delivery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focused on anal incontinence after delivery is a theoretical-exploratory work. The theory includes the definition of anal incontinence, manifestations, risk factors, diagnosis and treatment of anal incontinence. The exploratory part detects frequency of anal incontinence after delivery and what other difficulties women have with defecation after delivery. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: výborně minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Ve své práci shrnujete, že rodičky (a veřejnost obecně) nejsou příliš dobře informovány o problematice Vaší práce. Jakým způsobem byste tuto informovanost zvýšila?</p> 2. Jakým způsobem byste prováděla depistáž a edukaci ohrožených žen anální inkontinencí po porodu?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40114
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account