Vzdělávání v oblasti nefarmakologických metod zvládání porodní bolesti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Vašicová, Renáta
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:09Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76680
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na výuku problematiky porodní bolesti a jejího tlumení v průběhu porodu nefarmakologickými metodami ve studijním programu Porodní asistence. V teoretické části je definován porod, popsána porodní bolest, nefarmakologické metody, které ovlivňují bolest při porodu a charakteristika e-learningu. Průzkumné šetření bylo zaměřeno na tvorbu e-learningového kurzu zabývajícího se problematikou nefarmakologických metod a je určen studentkám 2. ročníku studijního programu Porodní asistence. cze
dc.format 84 s.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bolest cze
dc.subject e-learning cze
dc.subject nefarmakologické metody cze
dc.subject porod cze
dc.subject Pain eng
dc.subject e-learning eng
dc.subject non-pharmacological methods eng
dc.subject childbirth eng
dc.title Vzdělávání v oblasti nefarmakologických metod zvládání porodní bolesti cze
dc.title.alternative Education in non-pharmacological methods of managing labour pain eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on teaching the issue of labor pain and pain relief during childbirth by non-pharmacological methods in the study program Midwifery. In the theoretical part there is definition of childbirth, description of labor pain, non-pharmacological methods that affect labor pain and characteristics of e-learning. The exploratory investigation was focused on the creation of an e-learning course which is dealing with the issue of non-pharmacological methods. The e-learning course is intended for students of the 2nd year of the Midwifery study program. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: výborně minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Kdo je spoluautorem vašeho e-learningového kurzu z hlediska správnosti obsahu?</p> 2. Proč jste neudělala alespoň dvě dotazníková šetření na dvou různých universitách pro dosažení většího průzkumného vzorku?</p> 3. Zkusily si vaše spolužačky e-learningový kurz ?jen tak? a pokud ano, jak se jim líbil?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40020
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account