Péče porodní asistentky o šestinedělku s poporodní depresí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Ilona
dc.contributor.author Vítková, Barbora
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:08Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:08Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76679
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na poporodní psychickou poruchu, konkrétně poporodní depresi. Teoretická část shrnuje onemocnění poporodní deprese, její projevy, příčiny a léčbu. Je zde popsána i péče porodní asistentky o ženu s tímto onemocněním. Pro úplnost tématu možných psychických poruch po porodu jsou v teoretické části stručně uvedeny i informace o poporodním blues a poporodní psychóze. V průzkumné části bakalářské práce je analyzována míra znalostí respondentek o tématu poporodní deprese, což je hlavním cílem průzkumné části práce. Průzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření vlastní tvorby. Praktickým výstupem bakalářské práce je informační materiál o tématu poporodní deprese určený pro těhotné, ženy po porodu a jejich blízké. cze
dc.format 71 s. (94 283 znaků)
dc.format 71 s. (94 283 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poporodní období cze
dc.subject poporodní deprese cze
dc.subject péče porodní asistentky cze
dc.subject informační materiál. cze
dc.subject Postpartum period eng
dc.subject postpartum depression eng
dc.subject care of midwife eng
dc.subject information material. eng
dc.title Péče porodní asistentky o šestinedělku s poporodní depresí cze
dc.title.alternative The care of midwife for woman in puerperium with postpartum depress eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on postpartum mental disorder, specifically postpartum depression. The theoretical part summarizes the disease of postpartum depression, its manifestations, causes and treatment. The care of a midwife for a woman with this disease is also described here. For the completeness of the topic of possible mental disorders after childbirth, the theoretical part also briefly provides information on postpartum blues and postpartum psychosis. The exploratory part of the bachelor's thesis analyzes the level of respondents' knowledge of the topic of postpartum depression, which is the main goal of the exploratory part of the thesis. The survey was conducted using a questionnaire survey of their own work. The practical output of the bachelor's thesis is information material on the topic of postpartum depression intended for pregnant women, postpartum women and their loved ones. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře </p> Hodnocení oponenta: velmi dobře minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. V kapitole o depresích píšete, že ženy mohou mít obavy a strach o dítě a mohou mít bludy a halucinace. Jsou to příznaky poporodní deprese?</p> 2. Léčí se ženy s poporodní psychózou v domácím prostředí?</p> 3. Proč v diskusi, pokud jste nenašla podobnou výzkumnou práci, nekomparujete svoje výsledky s dostupnou literaturou na dané téma?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 37748
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account