Preventivní gynekologická prohlídka u postmenopauzálních žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Slabá, Monika
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:07Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:07Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76678
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Preventivní gynekologická prohlídka u postmenopauzálních žen je prací teoreticko-průzkumnou. V teoretické části jsou shrnuty informace o preventivní gynekologické prohlídce, jak o jejím obsahu, tak o vyšetření, která jsou její součástí. Dále je popsána postmenopauza, její příznaky, obtíže s ní spojené, hormonální situace a hormonální léčba. V praktické části bylo formou anonymního dotazníku zjišťováno, zda ženy v postmenopauzálním období dochází na preventivní gynekologické prohlídky a vědí, co je její náplní. Dalším cílem je zjistit znalosti žen o postmenopauzálním období, ve kterém se nacházejí. cze
dc.format 55 s. (84 209 znaků)
dc.format 55 s. (84 209 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Preventivní gynekologická prohlídka cze
dc.subject ženské pohlavní hormony cze
dc.subject postmenopauza cze
dc.subject hormonální léčba cze
dc.subject Preventive gynecological examination eng
dc.subject female sex hormones eng
dc.subject postmenopause eng
dc.subject hormonal treatment eng
dc.title Preventivní gynekologická prohlídka u postmenopauzálních žen cze
dc.title.alternative The preventive gynecological examination of postmenopausal women eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis on Preventive gynecological examination of postmenopausal women is a theoretical-exploratory work. The theoretical part summarizes information about preventive gynecological examination, both its content and examination, which are part of it. It also describes postmenopause, its symptoms, its difficulties, hormonal situation and hormonal treatment. In the practical part, an anonymous questionnaire was used to find out whether women in the postmenopausal period are undergoing preventive gynecological examinations and if they know what its content is. Another goal is to determine women's knowledge of the postmenopausal period in which they are located. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus </p> Hodnocení oponenta: velmi dobře minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Byla provedena pilotáž ve vašem průzkumném šetření?</p> 2. Byl dotazník Vaší vlastní tvorby?</p> 3. Vyvoďte prosím obecný závěr k výsledku, jak respondentky dbají preventivní prohlídky.</p> 4. Jaká byla výsledná celková informovanost o postmenopauzálním období u respondentek ve Vašem průzkumném šetření?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 37743
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account